CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH BẾN CHÙA, XÃ TRUNG AN, HUYỆN CỦ CHI

Công trình Bờ bao Rạch Bến Chùa, Xã Trung An , Huyện Củ Chi

Qui mô: chiều dài tuyến 598,2 mét.

 Chủ đầu tư: UBND Huyện Củ Chi

 

20150526_084653 20150526_084851 

1 2