CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH CHÚ CUA, XÃ BÌNH MỸ, HUYỆN CỦ CHI

Công trình Bờ bao Rạch Chú Cua, Xã Bình Mỹ , Huyện Củ Chi

Qui mô: chiều dài tuyến 330 mét.

Chủ đầu tư: UBND Huyện Củ Chi

DSCN2935

DSCN1397 DSCN4201 DSCN4221