CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH ĐÁY, XÃ TRUNG AN, HUYỆN CỦ CHI

Công trình Bờ bao Rạch đáy, Xã Trung An , Huyện Củ Chi 

Qui mô: chiều dài tuyến 394,8 mét.

Chủ đầu tư: UBND Huyện Củ Chi

 

1 2 3