CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH HƯƠNG VIỆT

Công trình bờ bao cừ bản nhựa uPVC tại Rạch Hương Việt ( hoàn thành 11/2012)

IMG_0912

 

IMG_0914

 

IMG_0917

 

 

- Chiều dài tuyến 250m

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Thủ Đức

- Vị trí: (googlemap)

 

image006