CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH NHÀ VUÔNG, XÃ BÌNH MỸ, CỦ CHI

Công trình Bờ bao Rạch Nhà Vuông, Xã Bình Mỹ , Củ Chi

Qui mô: chiều dài tuyến 3.462 mét.

 Chủ đầu tư: UBND Huyện Củ Chi

DSCN1848  DSCN1874

DSCN1853