CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH RỖNG LỚN, PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12

Công trình Bờ bao Rạch Rỗng Lớn, Phường Thới An, Q.12

Qui mô: chiều dài tuyến 745 mét.

 Chủ đầu tư: UBND Q12

1 

DSC03852

DSC04060

DSC00055