CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH THI ĐUA, XÃ BÌNH MỸ, HUYỆN CỦ CHI

Công trình Bờ bao RạchThi Đua Xã Bình Mỹ , Huyện Củ Chi

Qui mô: chiều dài tuyến 660 mét.

 Chủ đầu tư: UBND Huyện Củ Chi

 

DSCN3119 DSCN3132 DSCN3138