CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH TRÂM, PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12

Công trình Bờ bao Rạch Trâm, Phường An Phú Đông, Quận 12.

Qui mô: chiều dài tuyến 261 mét.

Chủ đầu tư: UBND Quận 12.

 

RACH TRAM (1)-1 RACH TRAM (2)-1 RACH TRAM (3)-1 RACH TRAM -1