CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH TƯ TRANG, PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12

- Công trình Bờ bao Rạch Tư Trang, Phường An Phú Đông, Quận 12.

- Qui mô: chiều dài tuyến 1.237 mét.

- Chủ đầu tư: UBND Quận 12.

Tu Trang -2 Tu Trang -4 Tu Trang -5