CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH VÕ, XÃ TRUNG AN, HUYỆN CỦ CHI

Công trình Bờ bao Rạch Võ, Xã Trung An , Huyện Củ Chi.

Qui mô: chiều dài tuyến 1.008 mét.

Chủ đầu tư: UBND Huyện Củ Chi

20150526_091139

20150526_091027 DSCN3230

DSCN4340 DSCN4337