CÔNG TRÌNH KÈ BỜ HỒ CỪ BẢN NHỰA TUYẾN C-D TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN, QUẬN 11, TP. HCM

Công trình Kè bờ hồ cừ bản nhựa tuyến C-D tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11, Tp. HCM (hoàn thành vào 05/2012)

IMG_8405

 

IMG_8406

 

IMG_8408

 

IMG_8414

 

 

- Chiều dài tuyến 175m

- Chủ đầu tư: CTy TNHH MTV TM DL Phú Thọ

- Vị trí: (googlemap)

 

image007