CÔNG TRÌNH MẪU TƯỜNG VÂY CHẶN NƯỚC ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP BẰNG CỪ NHỰA uPVC

 

Qui mô: chiều dài tuyến 120 mét.

 

1

 

DSCN2111

 

DSCN2390

 

DSCN3367

DSCN3471

 

DSCN3713 DSCN4044

5