Dự án

Dự án

CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH HƯƠNG VIỆT

CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH HƯƠNG VIỆT

 

Công trình bờ bao cừ bản nhựa uPVC tại Rạch Hương Việt ( hoàn thành 11/2012)

- Chiều dài tuyến 250m

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Thủ Đức

- Vị trí: (googlemap)


back-to-top.png