Dự án

Dự án

CÔNG TRÌNH CỪ BẢN NHỰA UPVC TẠI RẠCH CẦU NGANG, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

Công trình cừ bản nhựa uPVC tại rạch Cầu Ngang (hoàn thành 08/2010)

 

 

- Chiều dài tuyến 70m

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Thủ Đức

- Vị trí: (googlemap)

back-to-top.png