Dự án

Dự án

CÔNG TRÌNH KÈ BỜ HỒ CỪ BẢN NHỰA TUYẾN C-D TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN, QUẬN 11, TP. HCM

CÔNG TRÌNH KÈ BỜ HỒ CỪ BẢN NHỰA TUYẾN C-D TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN, QUẬN 11, TP. HCM

Công trình Kè bờ hồ cừ bản nhựa tuyến C-D tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11, Tp. HCM (hoàn thành vào 05/2012)

 

 

- Chiều dài tuyến 175m

- Chủ đầu tư: CTy TNHH MTV TM DL Phú Thọ

- Vị trí: (googlemap)


back-to-top.png