(Tiếng Việt) CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA UPVC RẠCH TƯ HỔ, PHƯỜNG THẠNH LỘC, QUẬN 12 | CNP Thạnh Phát

(Tiếng Việt) CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA UPVC RẠCH TƯ HỔ, PHƯỜNG THẠNH LỘC, QUẬN 12