Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311816055 ngày 1/6/2012 của Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311816055 ngày 1/6/2012 của Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh V/v: thành lập Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát.