(Tiếng Việt) Nước triều cao nhất tại khu vực TPHCM có thể đạt 1.42m | CNP Thạnh Phát

(Tiếng Việt) Nước triều cao nhất tại khu vực TPHCM có thể đạt 1.42m

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.