Giới thiệu

Banner giới thiệu

Thông điệp của lãnh đạo

                                                                

 

Tập thể Nhà máy CNS Thạnh Phát luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách trong sản xuất, kinh doanh. Để làm được điều này, mỗi thành viên cần phải cố gắng hơn nữa, vượt qua chính mình để đi đến thành công. Chính vì vậy, Lãnh đạo Nhà máy luôn đánh giá cao những đóng góp của CB-CNV vào sự phát triển của CNS Thạnh Phát. Và Chúng tôi cam kết sẽ tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo để tất cả các thành viên đều có cơ hội như nhau cùng làm việc, chia sẻ kinh nghiệm, học tập, phấn đấu và khẳng định bản thân khi đã lựa chọn, gắn bó lâu dài với nhà máy trên bước đường phát triển sự nghiệp.

 

back-to-top.png