BỜ BAO SÔNG SÀI GÒN (Đoạn từ cuối Cống Đôi đến đầu rạch Cầu Cống)

Công trình bờ bao Sông Sài Gòn ( Đoạn từ cuối Cống Đôi đến đầu rạch Cầu Cống) Phường 28 Quận Bình Thạnh ( khởi công tháng 7/2014)

 

??????????

 

??????????

 

 

 

 

 

 

??????????

 

 DSCN1773-1 DSCN1793-1

 

 

Chiều dài tuyến bờ bao: 779 mét, sử dụng cừ nhựa U40 và Z80

Đơn vị đầu tư: UBND quận Bình Thạnh