CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA uPVC RẠCH ĐỈA (ĐOẠN RANH P. TAM PHÚ ĐẾN VỊ TRÍ RẠCH NHÁNH RẠCH ĐỈA, GIÁP DỰ ÁN LAN PHƯƠNG)

Rạch Đỉa (đoạn ranh p.Tam phú đến vị trí rạch nhánh rạch Đỉa, giáp dự án Lan Phương.

Qui mô: chiều dài tuyến 336 mét.

Chủ đầu tư: UBND Quận Thủ Đức

 

Lan phuong 14Lan phuong 5  

DSCN3289 DSCN3333