CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA UPVC RẠCH GÒ DƯA (ĐOẠN TỪ CỪ NHỰA uPVC ĐẦU TƯ NĂM 2010 ĐẾN RANH DỰ ÁN NVT

Bờ bao Rạch Gò Dưa (đoạn từ cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2010 đến ranh dự án NVT)

Qui mô: chiều dài tuyến 129 mét.

Chủ đầu tư: UBND Quận Thủ Đức

Nvt 2

Nvt 1  

 

Go Dua 2010 (1)-1

DSCN4654   HHHH