CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA UPVC RẠCH GÒ DƯA ( ĐOẠN TỪ RANH PHƯỜNG LINH ĐÔNG ĐẾN RANH PHƯỜNG TAM BÌNH)

Bờ bao Rạch Gò Dưa (đoạn từ ranh phường Linh Đông đến ranh Phường Tam Bình)

Qui mô: chiều dài tuyến 2.667 mét.

Chủ đầu tư: UBND Quận Thủ Đức

Linh dong-tam binh (1) Linh dong-tam binh-1

 

DSCN2697

 

DSCN2654