CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH BẢY CÀO – CỦ CHI

Công trình Bờ bao Rạch Bảy Cào – Xã Bình Mỹ – Huyện Củ Chi

Chiều dài tuyến : 616,2 mét

Chủ đầu tư : UBND Huyện Củ Chi

1 2 20150512_090553 DSCN2885