CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH NHÀ VIỆT, XÃ BÌNH MỸ, CỦ CHI

Công trình Bờ bao Rạch Nhà Vuông, Xã Bình Mỹ , Củ Chi

Qui mô: chiều dài tuyến 2.668 mét.

 Chủ đầu tư: UBND Huyện Củ Chi

DSCN2865

DSCN2856