CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH RỖNG TÙNG, PHƯỜNG THẠNH XUÂN, QUẬN 12

- Công trình bờ bao Rạch rỗng Tùng, Phường Thạnh Xuân, Quận 12

- Qui mô: chiều dài tuyến 2.048,5 mét

- Chủ đầu tư: UBND Quận 12

DSCN2470 DSCN2477 DSCN2485