Qui trình - Công nghệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

                   

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Chủng loại

Phương pháp thử

uPVC U25

uPVC U40

uPVC Z80

1

Hình dạng

-

Chữ U

Chữ U

Chữ Z

 

2

Chiều rộng (W)

mm

500

600

500

 

3

Chiều cao (D)

mm

160

230

250

 

4

Chiều dày thành (T)

mm

6,0

7,5

10,0

 

5

Trọng lượng/đơn vị chiều dài

kg/m

7,20

11,05

12,02

 

6

Trọng lượng/m2

kg/m2

14,4

18,41

24,04

 

7

Mô men quán tính

cm4/m

4.013

10.574

17.448

 

8

Mô men kháng uốn

cm3/m

502

920

1.396

 

9

Mô men chịu uốn cho phép

kNm/m

10,3

18,8

28,6

 

10

Tỷ trọng

g/cm3

1,45

1,45

1,45

ASTM D792

 

11

Độ bền uốn

MPa

66

66

66

ISO 178:2010

 

12

Độ bền kéo

MPa

41

41

41

ASTM D638

 

13

Mô đun đàn hồi thử uốn

MPa

2.620

2.620

2.620

ISO 178:2010

 

14

Độ bền va đập con lắc có khắc rãnh

kJ/m2

9

9

9

ASTM D256

 

15

Nhiệt độ hóa mềm Vicat

OC

80

80

80

ASTM D1525

 

16

Độ cứng 

Shore D 80 80 80 ASTM D2240 
 

 

 
back-to-top.png