Tầm nhìn – Sứ mệnh

SỨ MỆNH
Mang đến các sản phẩm mới có chất lượng tốt nhất phục vụ cho ngành thủy lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng, công nghiệp. Đặc biệt góp phần xây dựng một hệ thống bờ bao, đê bao bền vững, phục vụ công tác chống ngập, ngăn lũ, triều cường trong chương trình PCLB của Quốc gia.

 

TẦM NHÌN
Trở thành một đơn vị dẫn đầu trong việc sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành thủy lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng, công nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

SLOGAN

“Năng động sáng tạo và ứng dụng hiệu quả”