Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh

Mang đến các sản phẩm mới có chất lượng tốt nhất phục vụ cho ngành thủy lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng, công nghiệp. Đặc biệt góp phần xây dựng một hệ thống bờ bao, đê bao bền vững, phục vụ công tác chống ngập, ngăn lũ, triều cường trong chương trình PCLB của Quốc gia.

Các bài viết khác

back-to-top.png