Thương hiệu CNP

lo go CNP

 

 

+ Hình ảnh chi tiết Logo CNP, màu xanh dương đậm trên nền trắng chữ “CNP”.

+ Brochure, Hồ sơ năng lực mang đậm chất riêng của CNP.

+ Hình ảnh nhận diện sản phẩm đặc trưng trên mỗi công trình hoàn thành.