CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA uPVC RẠCH SƠ RƠ QUẬN 12 | CNP Thạnh Phát

CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA uPVC RẠCH SƠ RƠ QUẬN 12

Công trình bờ bao Rạch Sơ Rơ, Phường Thạnh Xuân, Quận 12

Qui mô: chiều dài tuyến 4.225 mét

Chủ đầu tư: UBND Quận 12.

DSCN1064 -1 DSCN1084 -1 DSCN1107 -1 DSCN1122 -1 DSCN1123 -1

DSCN1390 -1DSCN1399 -1