CÔNG TRÌNH KÈ BẢO VỆ KHU NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ | CNP Thạnh Phát

CÔNG TRÌNH KÈ BẢO VỆ KHU NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ

Qui mô: chiều dài tuyến 68 mét.

 14182213_1055019211213983_989555612_n

 

DSCN4963

 

DSCN4938