Giới thiệu chung | CNP Thạnh Phát

Giới thiệu chung

Nhà Máy CNS Thạnh Phát (CNP) là nhà máy trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên.

  • Cấu trúc gồm 05 phòng ban chức năng và 01 phân xưởng sản xuất .
  • Tên giao dịch: CNP
    • Địa chỉ: Khu C, Lô C26, Đường số 16, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
    • Điện thoại: 08.3873 4861 Fax: 08.3873 5075
    • Email: cnp@cns.com.vn Website: www.cnsthanhphat.com.vn

 

DSCN1381

 

   

                                DSCN1505